Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo

 O CENTRUM

Centrum Aktywności Seniorów

Miejsce to powstało by umożliwić radomskim seniorom aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz pomóc w nawiązaniu nowych znajomości i przyjaźni. Aktywizacja poprzez inicjatywę – to nasz cel. Zapewniamy naszym seniorom wsparcie w ich inicjatywach oraz pomagamy w realizacji pomysłów. Pobudzamy i inspirujemy osoby starsze do kreatywności i wzięcia swojego życia we własne ręce. W ramach działalności Centrum będą prowadzone programy „Kładka” – czyli łagodne przejście ze stanu aktywności zawodowej do życia na emeryturze. Program „Sąsiedztwo” – w ramach którego realizowana jest nauka obsługi komputera w celu komunikacji z osobami bliskimi, przyjaciółmi, rodziną (mieszkającą poza Radomiem) oraz wszelkimi instytucjami będącymi wsparciem dla seniorów. W programie prowadzimy również naukę języka angielskiego w celu możliwości porozumiewania się z krewnymi mieszkającymi za granicą. Ponadto udzielamy informacji o wszelkich działaniach klubów seniora oraz pomagamy osobom potrzebującym prowadząc biuro interwencji. W siedzibie naszego Centrum odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady z zakresu profilaktyki zdrowotnej, jak również prezentowane są programy artystyczne środowisk senioralnych, działających na terenie Radomia. Serdecznie zapraszamy!